Home arrow News arrow 'Evolusie, soos ek dit verstaan'
'Evolusie, soos ek dit verstaan' Print E-mail
Monday, 16 February 2009

Dit is die opskrif van ‘n artikel in Die Burger van Saterdag 14 Februarie 2009.
Skakel: http://www.dieburger.com/Stories/Opinion/19.0.1299463541.aspx

Francois Theunissen, die skrywer van die artikel, sê onder andere: "Evolusie van eensellige lewe tot die mens het ongetwyfeld plaasgevind." Dit is natuurlik nie korrek nie, want evolusie as sodanig kon nog nooit waargeneem of bewys word nie, maar is ‘n bepaalde hipotese wat die hoofstroom wetenskap met alle mag aangegryp het en nie net tot wetenskaplike teorie verhef het nie, maar ook tot "feit." Nie alle evolusioniste praat egter van evolusie as ‘n feit nie.

Sien hierdie artikel vir ‘n uitgebreide bespreking hieroor, wat juis hierdie neiging onder sekere evolusioniste om dit as ‘n "feit" te sien, as ongeldig bewys.

http://www.apologeticspress.org/articles/1985

Theunissen sê ook: "Fundamentaliste (mense wat Genesis 1 letterlik opvat) ontken dat die mens die produk van evolusie is." Dit is ook nie korrek nie. Die evolulsie-hipotese is juis aanvegbaar vanuit wetenskaplike gronde. Iemand wat skeppingswetenskap beoefen en hom- of haarself wetenskaplik daaroor verantwoord is nie noodwendig ‘n fundamentalis nie.

Hy sê "Ons weet egter dat Christus figuurlik gepraat het, soos wat die Bybelstelling dat die Aarde vas gegrondves is." Dit is nie na my wete iets wat Christus gesê het nie. Hy verwys waarskynlik na die Hebreërskrywer (Heb 1:10) of na Psalms 78:69 en 102:26 (sien 1933/1953 vertaling). Dit word inderdaad figuurlik bedoel, maar dit maak nie dat Gen 1 ook figuurlik bedoel word nie.

Theunissen sê ook: "Die vraag is nie of evolusie ’n teorie of ’n feit is nie, maar of dit ’n korrekte teorie gebaseer op feitegetuienis is. Daar is oorweldigende feitegetuienis wat dui op evolusie van eenvoudige lewensvorme na die mens." Hierdie stelling van Theunissen is natuurlik positivisties. Hy ontken of is klaarblyklik nie bewus van die voorveronderstellings en aannames wat teenwoordig is by die evolusie-hipotese nie. Dit wat as "feite" en "bewyse" voorgehou word, is in wese gebou op diepgaande voorveronderstellings wat maar net in die hoofstroom wetenskapswêreld as "feite" aanvaar is. "Evolusie is ‘n feit" is dus meer ‘n mantra as ‘n wetenskaplik beredeneerde stelling. Dit is wel waar dat daar heelwat getuienis of data is in die natuur (bv. fossiele of sedimente) waaruit bepaalde afleidings gemaak word, maar dit is misleidend om van hierdie data as "feite" te praat, aangesien data dit nie self interpreteer nie, maar deur mense geïnterpreteer word aan die hand van hulle eie voorveronderstellings. As die interpreteerder glo in evolusie, gaan hy uiteraard die data "maak pas" by die leer van evolusie.

Hy sê: "Evolusie is bloot logies – al wat dit nodig het, is tyd. Enigiemand wat dít ontken, sê by implikasie dat elke generasie presies dieselfde is as die vorige een, en dat boere en wetenskaplikes dus nie teel/kweek-programme met diere en plante kan volg nie. Teling/kweking is bloot korttermyn-, bestuurde evolusie – die aanmoediging van wenslike gene en die ontmoediging van onwenslike gene."

Hier verwar hy genetiese variasie / natuurlike seleksie met die teorie van evolusie wat postuleer dat nuwe genetiese data geskep kan word uit niks. Teling of genetiese variasie kan nie spring van een soort na ‘n ander nie. Die vorming van ‘n nuwe soort (bv. ‘n hond wat ‘n voël word) is nog nooit waargeneem nie. Natuurlike seleksie vind altyd plaas binne die totale genetiese inligting wat in daardie soort beskikbaar is. Mutasies kan ook nie nuwe genetiese inligting skep nie, maar bloot ‘n variasie wees op bestaande data.

Die ander probleem is dat dit wat as "natuurlike seleksie" bekend staan ook onder die noemer van "evolusie" gegooi word, en ook as meganisme van evolusie gesien word, terwyl dit eintlik nie die geval is nie. Skeppingswetenskaplikes erken ook natuurlike seleksie, mutasies, genetiese variasie, "survival of the fittest," ens. Maar dit op sigself kan nie evolusie van een soort na ‘n ander teweegbring nie, en is in elk geval nog nooit waargeneem of bewys nie.

Bespreek dit hier.

Last Updated ( Monday, 16 February 2009 )
 
< Prev   Next >
Joh 8:32 ...and the truth shall make you free.

Find 'n poskode / Find a postal code  |   Translate Afrikaans to English  |  Extreme Airports for FSX  | SA Scenery for FSX  |  SA News  |  Afrikaanse  Nuus  |  Guitar Chords  |  Free Piano Lessons!!  |  Free Guitar Lessons!!  |  Add Melody to Chords  |  Free Classified Ads!!  |  Free Property Listings!!  |  Free Fax to Email!!  |  Car buying online  |  Web Hosting R17 p/m  |  Jobs SA  |   Toets jou persoonlikheid

TRU Developing - Creative Web Development